Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2019 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Bác (19/5/1890 - 19/5/2019) Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2019 nhằm tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, tỉnh Bình Thuận đã gửi 09 tập thể và cá nhân (gồm 05 tập thể, 04 cá nhân) để giới thiệu phục vụ triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giai đoạn 2016-2018 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, như sau: