Chương trình công tác tháng 12 năm 2019

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019

Thứ hai,

ngày 02

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Hồ Trung Phước làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Hồ Trung Phước Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 14h đến 15h30).

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Chi ủy.

Thứ ba,

ngày 03

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Chi bộ.

- Buổi chiều: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

Thứ tư,

ngày 04

Đồng chí Đồng chí Hồ Trung Phước dự Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) .*

Thứ năm,

ngày 05

Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức cho quần chúng họp góp ý đảng viên năm 2019.

Từ ngày 5-7

Thứ năm - thứ bảy

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực các tỉnh phía Nam, tại tỉnh Bình Dương.

Thứ sáu,

ngày 06

- Buổi chiều:  

+ Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị cung cấp thông tin thời sự quý IV/2019.

+ Đồng chí Hồ Trung Phước làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao.

Thứ hai,

ngày 09

- Buổi sáng: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị tổng kết 04 năm (2016 - 2019) công tác Văn phòng cấp ủy. *

Ngày 10

Thứ ba

Cả ngày:

+ Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng năm 2019, Phòng LLCT - KG.

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự họp đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng năm 2019, Phòng TH-LSĐ.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa dự họp đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng năm 2019, Phòng TT-TT.

Thứ tư

Ngày 11

- Cả ngày: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì họp Hồi đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan xét công nhận sáng kiến, danh hiệu thi đua, khen thưởng, xếp loại công chức năm 2019.

Thứ năm, sáu

Ngày 12, 13

Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại năm 2019 đối với tập thể lãnh đạo Ban và từng cá nhân lãnh đạo Ban.

Thứ hai,

ngày 16

 - Buổi sáng: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba,

ngày 17

Cả ngày: Các tổ đảng họp kiểm điểm đảng viên năm 2019.

Thứ tư

ngày 18

Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Từ ngày 17

đến ngày 19

Đồng chí Hồ Trung Phước dự kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X). 

Thứ năm,

ngày 19

Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự gặp mặt lãnh đạo, sĩ quan cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). *

Thứ năm, sáu

ngày 19, 20

 Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Chi bộ kiểm điểm, đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng đối với tập thể Chi ủy, Chi bộ và đảng viên.

Thứ hai,

ngày 23

- Buổi sáng: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều: Đồng chí Hồ Trung Phước họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 24

Đồng chí Hồ Trung Phước họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 25

- Buổi sáng:

+  Đồng chí Hồ Trung Phước họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì họp giao ban giao báo chí tháng 12/2019.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. *

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận quý IV/2019.

Thứ năm,

ngày 26

(mùng 01

tháng chạp)

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban khối Đảng quý IV/2019.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao DLXH tháng 12/2019.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Chi ủy.

Thứ sáu,

ngày 27

(mùng 02

tháng chạp)

- Cả ngày: Đồng chí Hồ Trung Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Linh.

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.  

- Buổi chiều:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, Hội nhập quốc tế” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức.

Thứ hai,

ngày 30

(mùng 05

tháng chạp)

- Cả ngày: Đồng chí Hồ Trung Phước dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan tháng 12/2019.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Chi bộ tháng 12/2019 và tổng kết hoạt động của Chi bộ năm 2019.

Thứ ba,

ngày 31

(mùng 06

tháng chạp)

- Buổi sáng: Đồng chí Hồ Trung Phước dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 .

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2019.

Thứ tư,

ngày 01/01/2020

Nghỉ Tết Dương lịch 2020


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ