Chương trình công tác tháng 01 và tuần đầu tháng 02 năm 2020

Chương trình công tác tháng 01 và tuần đầu tháng 02 năm 2020

Thứ năm, 

ngày 02

(mùng 08

tháng chạp)

- Buổi sáng:

+Từ 08 giờ - 8 giờ 30: Đồng chí Hồ Trung Phước họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

+ Từ 08 giờ 45 - 09 giờ 15: Đồng chí Hồ Trung Phước hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

+ Từ 09 giờ 30 - 11 giờ 30: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban

- Buổi chiều:

+ Từ 13h30 – 15h30: Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 01/2020.

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Chi bộ

Thứ sáu,

ngày 03

(mùng 09

tháng chạp)

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Hồ Trung Phước dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, đồng chí Huỳnh Thái Dương dự hội nghị báo cáo viên tháng 01/2020.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết ngành Thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.*

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh năm 2019.

Thứ bảy,

ngày 04

(mùng 10

tháng chạp)

Đồng chí Hồ Trung Phước dự Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1): Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.

Chủ nhật,

ngày 05

(ngày 11

tháng chạp)

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa cùng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phổ biến thông tin thời sự tại Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh.

Thứ hai,

ngày 06

(ngày 12

tháng chạp)

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp: (i) Rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh (khóa X); (ii) Thông qua Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh.

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp cơ quan

- Buổi chiều: Đồng chí Hồ Trung Phước dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 35.

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn việc tổ chức Hội nghị trong tháng 3/2020

Thứ ba, ngày 07 và sáng thứ tư, ngày 08

(ngày 13, 14

tháng chạp)

- Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.

 

Thứ tư,

ngày 08

(ngày 14

tháng chạp)

- Buổi sáng  Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.*

Thứ năm,

ngày 09

(ngày 15

tháng chạp)

- Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.*

- Buổi sáng: Đồng chí Hồ Trung Phước làm việc Huyện ủy Hàm Thuận Bắc giải quyết đơn thư tố cáo.

- Buổi chiều:  Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan 2019.

-  Buổi tối: Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự Chương trình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2020).*

Thứ sáu,

ngày 10

(ngày 16

tháng chạp)

- Cả ngày:

+  Đồng chí Hồ Trung Phước tiếp xúc cử tri tại Đức Linh

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phóng viên báo chí thường trú tại Bình Thuận.

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ phục vụ công tác tổng kết công tác tuyên giáo 2019 và họp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận.

- Buổi chiều: Tập thể lãnh đạo Ban và các Trưởng phòng duyệt Bộ phim tài liệu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh tại Đài PTTH tỉnh

Thứ bảy,

ngày 11/01

 (ngày 16

tháng chạp)

Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì buổi họp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo tại thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày

12-16/01

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa tham dự Hội thi Báo cáo viên tại Hà Nội

Thứ hai,

ngày 13

(ngày 19   

   tháng chạp)

- Buổi sáng:  Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban

- Buổi chiều: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì họp kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Thứ ba,

ngày 14

(ngày 20    

  tháng chạp)

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Hồ Trung Phước dự tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng HĐND tỉnh.*

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.*

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Hồ Trung Phước thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Đồng chí Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý IV/2019.

Thứ tư,

ngày 15

(ngày 21    

  tháng chạp)

- Buổi sáng: Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thái Dương thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ năm,

ngày 16

(ngày 22     

tháng chạp)

- Buổi sáng: Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2019.

Thứ sáu,

ngày 17

(ngày 23         

tháng chạp)

- Buổi sáng: Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 – 16 của tỉnh.

- Buổi chiều:

+ Tập thể lãnh đạo Ban kiểm tra chạy chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

+ Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì Hội nghị tổng kết Ban Kinh tế- ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ bảy,

ngày 18

(ngày 24     

tháng chạp)

- Buổi sáng:

+ Tập thể lãnh đạo Ban viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

+ Tập thể lãnh đạo Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) (từ 08 giờ đến 09 giờ 30 phút).

 + Tập thể lãnh đạo Ban dự gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân  Canh Tý 2020 (từ 10 giờ đến 12 giờ).

+ Buổi chiều: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì họp mặt văn nghệ, nhà báo tại Bình Thuận.

Thứ hai,

ngày 20

(ngày 26   

   tháng chạp)

- Buổi sáng:  Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban

Thứ ba,

ngày 21

(ngày 27     

tháng chạp)

- Buổi sáng:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 01/2020

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 01/2020

Thứ tư,

ngày 22

(ngày 28 

     tháng chạp)

Lãnh đạo Ban đi cơ sở

Từ thứ ba,

ngày 23/01

đến thứ tư, ngày 29/01

Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thứ năm,

ngày 30

(mùng 06,

tháng giêng)

- Buổi sáng:

+ Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan đầu năm.

+ Từ 08 giờ 30 phút, Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp trực tuyến với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố về tình hình tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Buổi chiều: Tập thể lãnh đạo Ban và trưởng, phó phòng dự gặp mặt đầu năm, triển khai nhiệm vụ đối với các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 31

(mùng 07,

tháng giêng)

Buổi chiều: Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 02/2020.

Thứ hai,

ngày 03/02

 

- Buổi sáng: Đồng chí Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan,

- Buổi tối: Tập thể lãnh đạo Ban dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020).

Thứ ba,

ngày 04/02

 

- Buổi sáng:  Đồng chí Hồ Trung Phước dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh định kỳ quý IV/2019.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Chi ủy

Thứ tư,

ngày 05/02

 

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Chi bộ

- Buổi chiềuĐồng chí Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

Thứ năm,

ngày 06/02

Lãnh đạo Ban đi cơ sở

Thứ sáu,

ngày 07/02

Lãnh đạo Ban đi cơ sở


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ