Image

Bình Thuận: Một số nhiệm vụ sau học tập chuyên đề năm 2023

  • Lê Thành
  • /
  • 29.3.2023 - 11:37

Ngày 28/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội nghị được kết nối đến 15 điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy với hơn 1.900 cán bộ, đảng viên  trong toàn Đảng bộ tham dự.

TIN NỔI BẬT

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ