DANH SÁCH TÀI LIỆU

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Tài liệu Hỏi – Đáp những nội dung cơ bản về nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/4/2020 3:36:36 PM
2

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020)

12/3/2020 8:54:48 AM
3

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2020

11/26/2020 2:07:10 PM
4

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11/2020

11/25/2020 2:19:50 PM
5

Tìm hiểu biển đảo Việt Nam: Hội đua thuyền – một nét đẹp văn hóa của người dân vùng biển (21/11/2020)

11/24/2020 3:31:48 PM
6

Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại các địa phương ven biển (18/11/2020)

11/24/2020 3:30:48 PM
7

Hướng dẫn ngư dân tàu cá đảm bảo an toàn trong trường hợp có bão (14/11/2020)

11/24/2020 3:30:11 PM
8

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2020

11/23/2020 7:29:24 AM
9

Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

11/19/2020 3:47:46 PM
10

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen

11/16/2020 8:47:20 PM
11

Hướng dẫn bà con cách di chuyển, neo đậu tàu thuyền an toàn trong mưa bão ( 11/11/2020 )

11/12/2020 7:17:21 AM
12

Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau 2 năm thực hiện luật thủy sản 2017 (07/11/2020)

11/12/2020 7:16:31 AM
13

Nâng cao nhận thức ngư dân để khắc phục thẻ vàng IUU (04/11/2020)

11/12/2020 7:15:14 AM
14

Bài viết của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bằng 05 bản dịch tiếng Anh, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha và Pháp

11/11/2020 10:13:34 AM
15

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)

11/11/2020 9:34:03 AM
16

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

11/11/2020 9:33:34 AM
17

“Hệ quả của tình trạng thiếu lao động nghề cá” (31/10/2020)

11/2/2020 8:28:10 AM
18

Âu tàu Trường Sa hỗ trợ ngư dân mùa mưa bão (28/10/2020)

11/2/2020 8:27:27 AM
19

Đối ngoại quốc phòng giữ gìn an ninh biển đảo Tây Nam (24/10/2020)

11/2/2020 8:26:54 AM
20

Cảnh báo tai nạn trên biển mùa mưa bão (21/10/2020)

11/2/2020 8:26:04 AM
21

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11/2020

10/29/2020 5:25:48 PM
22

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

10/22/2020 10:44:27 AM
23

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

10/22/2020 10:43:07 AM
24

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

10/22/2020 10:42:21 AM
25

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10/22/2020 10:41:40 AM
26

. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020

10/20/2020 8:48:56 AM
27

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển (17/10/2020)

10/20/2020 7:14:38 AM
28

Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa (14/10/2020)

10/20/2020 7:14:01 AM
29

Ngư dân Lý Sơn vươn khơi khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc (10/10/2020)

10/20/2020 7:13:20 AM
30

Nuôi biển, hướng đi chiến lược trong phát triển nghề cá (07/10/2020)

10/20/2020 7:12:34 AM
31

Hướng dẫn số 154-HD/BTGTW, về việc cấp và quản lý giấy chứng nhận các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng đảng, công tác mặt trận, đoàn thể ở cơ sở

10/19/2020 9:46:52 AM
32

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10/2020

10/14/2020 2:58:30 PM
33

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận năm 2020 – 2021”

10/7/2020 11:19:25 AM
34

Kinh nghiệm bảo vệ và phát triển hệ thống rừng ngập mặn tại các địa phương (3/10/2020)

10/5/2020 10:39:21 AM
35

Luật cảnh sát biển sau 1 năm đi vào cuộc sống (30/09/2020)

10/5/2020 10:38:45 AM
36

Luật cảnh sát biển ra đời là cần thiết với luật biển các nước (26/09/2020)

10/5/2020 10:37:51 AM
37

Những nội dung chính và điểm mới của Luật Cảnh sát biển Việt Nam (23/09/2020)

10/5/2020 10:37:00 AM
38

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2020

9/23/2020 3:41:31 PM
39

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020)

9/23/2020 10:41:25 AM
40

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

9/23/2020 10:40:33 AM
41

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020

9/22/2020 3:14:44 PM
42

Khuyến nghị ngư dân khi Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc hết hiệu lực (19/09/2020)

9/21/2020 7:28:28 AM
43

Phú Yên: triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU

9/21/2020 7:27:28 AM
44

Hiệu quả tàu khai thác bằng vật liệu composit (12/09/2020)

9/21/2020 7:26:37 AM
45

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9/2020

9/16/2020 11:06:22 AM
46

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

9/16/2020 11:02:33 AM
47

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên Giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

9/16/2020 8:03:02 AM
48

Khuyến cáo đến ngư dân vươn khơi đúng quy định pháp luật và hình thức xử phạt khi vi phạm (09/09/2020)

9/11/2020 10:53:52 AM
49

TÌM HIỂU BIỂN ĐẢO VIỆT NAM (NGÀY 05/09/2020)

9/11/2020 10:52:58 AM
50

Giới thiệu đảo du lịch Cô Tô (29/08/2020)

9/11/2020 10:51:50 AM
51

Đề cương tuyên truyền 75 năm Cách mạng tháng tám - Quốc khánh 2/9

8/27/2020 9:57:05 AM
52

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

8/27/2020 8:03:51 AM
53

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2020

8/26/2020 8:51:20 AM
54

Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng: Những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững ANTT-AT trên biển (22/8/2020)

8/24/2020 8:46:25 AM
55

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2020

8/18/2020 9:07:38 AM
56

Huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, trung tâm hậu cần nghề cá vịnh Bắc Bộ (15/8/2020)

8/17/2020 10:04:56 AM
57

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8/2020

8/17/2020 10:03:59 AM
58

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường sống của các loài thủy sản (8/8/2020)

8/12/2020 10:54:39 AM
59

Đề cương tuyên truyền 75 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 – 25/8/2020)

8/10/2020 4:15:46 PM
60

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-25/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

8/10/2020 4:12:58 PM
61

Đảo Ngọc Vừng - Đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc (1/8/2020)

8/3/2020 11:12:27 AM
62

Đảo Nam Du: điểm du lịch biển hấp dẫn (25/7/2020)

7/28/2020 8:15:00 AM
63

Quảng Xương - Thanh Hóa: Dự án tránh trú bão chậm tiến độ (18/7/2020)

7/28/2020 8:13:57 AM
64

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2020

7/27/2020 3:20:32 PM
65

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, giai đoạn 2015 -2020

7/27/2020 8:50:44 AM
66

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2020

7/27/2020 8:49:08 AM
67

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)

7/24/2020 2:16:06 PM
68

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

7/22/2020 3:09:24 PM
69

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

7/17/2020 10:41:49 AM
70

Ngư dân Lý Sơn kiên cường bám biển (11/7/2020)

7/13/2020 10:15:11 AM
71

Vai trò của những âu tầu và làng chài ở quần đảo Trường Sa (04/7/2020)

7/13/2020 10:14:16 AM
72

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7/2020

7/10/2020 4:13:50 PM
73

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

7/9/2020 9:29:26 AM
74

Dự thảo Tài liệu “Dạy và học lịch sử địa phương trong trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh”

7/1/2020 8:51:37 AM
75

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam (10/7/1910 - 10/7/2020)

6/30/2020 10:00:43 AM
76

Kế hoạch tiếp tục triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên “Giải Cờ đỏ” năm 2020

6/29/2020 7:48:16 AM
77

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 10/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

6/26/2020 2:23:29 PM
78

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2020

6/23/2020 11:09:05 AM
79

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2020

6/22/2020 3:03:16 PM
80

Tài liệu giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

6/16/2020 9:13:47 AM
81

Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

6/16/2020 9:12:39 AM
82

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6/2020

6/15/2020 2:22:20 PM
83

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6/2020

5/26/2020 1:41:16 PM
84

Tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Việt Nam thời gian qua

5/25/2020 10:34:29 AM
85

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2020

5/25/2020 9:00:48 AM
86

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5/2020

5/14/2020 1:59:19 PM
87

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020), 110 NĂM BÁC HỒ DẠY HỌC TẠI PHAN THIẾT

5/11/2020 1:56:58 PM
88

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020), 110 NĂM BÁC HỒ DẠY HỌC TẠI PHAN THIẾT (1910 - 2020)

5/11/2020 11:36:07 AM
89

Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020-2025

5/8/2020 4:51:09 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
90

Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

5/5/2020 3:44:32 PM
91

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2020

4/28/2020 7:54:06 AM
92

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4/2020

4/20/2020 4:56:16 PM
93

Hướng dẫn hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

4/14/2020 10:03:37 AM
94

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

4/14/2020 10:01:30 AM
95

Tổng hợp phiếu dư luận xã hội về kết quả tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4/14/2020 8:50:32 AM
96

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2020

4/14/2020 7:53:57 AM
97

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN (19/4/1975- 19/4/2020)

4/7/2020 4:41:36 PM
98

Chuyên đề Covid-19: Những tác động, hệ lụy và giải pháp ứng phó”

4/1/2020 4:47:09 PM
99

Hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

4/1/2020 7:52:35 AM
100

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM CANH TÝ – 2020

3/27/2020 5:22:57 PM
101

Biểu mẫu Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”

3/27/2020 3:48:05 PM
102

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2020

3/26/2020 4:19:52 PM
103

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3/2020

3/26/2020 11:10:48 AM
104

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2020

3/18/2020 8:34:32 AM
105

Đề cương và Biểu mẫu tổng kết Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

3/8/2020 3:29:03 PM
106

Hướng dẫn nội dung trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

3/4/2020 4:13:09 PM
107

Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

3/4/2020 8:49:54 AM
108

Quy chế Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng”

3/4/2020 8:47:44 AM
109

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 03/2020

2/24/2020 4:41:38 PM
110

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020)

2/24/2020 10:10:37 AM
111

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII

2/19/2020 10:59:01 AM
112

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI

2/19/2020 10:57:37 AM
113

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ X

2/19/2020 10:55:59 AM
114

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

2/19/2020 10:54:09 AM
115

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII

2/19/2020 10:38:31 AM
116

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

2/19/2020 10:17:09 AM
117

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015)

2/19/2020 10:07:46 AM
118

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005-2010)

2/19/2020 10:03:49 AM
119

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ X

2/19/2020 10:01:38 AM
120

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

2/19/2020 10:00:14 AM
121

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ III

2/19/2020 9:54:29 AM
122

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03/2020

2/19/2020 8:16:24 AM
123

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập III 1975-2005

2/12/2020 10:57:30 AM
124

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

2/12/2020 10:56:57 AM
125

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I 1930-1954

2/12/2020 10:52:19 AM
126

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2020

2/3/2020 2:35:08 PM
127

Tài liệu tham khảo cuộc thi Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

2/3/2020 10:27:15 AM
128

Giải thưởng Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1/17/2020 9:29:25 AM
129

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 01 và 02/2020

1/17/2020 8:46:41 AM
130

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

1/10/2020 1:41:25 PM
131

Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

1/9/2020 9:12:39 AM
132

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

1/7/2020 3:45:57 PM
133

Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1/7/2020 10:26:45 AM
134

Dự thảo báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2019

1/3/2020 9:48:52 AM
135

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01 & 02/2020

12/31/2019 8:45:15 AM
136

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai

12/30/2019 11:14:53 AM Ban Tuyên giáo Trung ương
137

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

12/30/2019 11:13:17 AM Ban Tuyên giáo Trung ương
138

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NĂM VÀ MỪNG XUÂN CANH TÝ

12/27/2019 5:01:24 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
139

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

12/27/2019 4:23:14 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
140

Chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/24/2019 3:55:46 PM
141

Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Phần 2)

12/23/2019 11:30:41 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
142

Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Phần 1)

12/23/2019 11:25:48 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
143

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2020

12/17/2019 3:59:02 PM
144

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 12

12/16/2019 7:51:18 AM
145

Sùng Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng

12/11/2019 2:33:10 PM
146

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986-1996) thực hiện phương châm "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra" tỉnh Bình Thuận

12/11/2019 2:30:32 PM
147

Phước Thể truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

12/11/2019 2:28:04 PM
148

Phong trào công nhân lao động và công đoàn Bình Thuận những chặng đường lịch sử (1930-1998)

12/11/2019 2:24:59 PM
149

Phong Nẫm truyền thống cách mạng anh hùng

12/11/2019 2:21:29 PM
150

Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả

12/11/2019 2:19:07 PM
151

Thuận Hải 3 năm khôi phục và phát triển văn hóa - kinh tế (1976-1978)

12/11/2019 2:16:01 PM
152

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

12/11/2019 2:13:23 PM
153

Phan Thiết - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập II 1954-1975

12/11/2019 7:51:02 AM
154

Phan Thiết Đại đội 2/481 đặc công anh hùng

12/11/2019 7:48:09 AM
155

Phan Thiết 35 năm xây dựng và phát triển tập III 1975-2010

12/11/2019 7:46:04 AM
156

Phan Sơn - Truyền thống kháng chiến 1945-1975

12/11/2019 7:43:16 AM
157

Phan Rí Thành - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập II 1954-1975

12/11/2019 7:40:57 AM
158

Phan Rí Thành - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập I 1930-1954

12/11/2019 7:39:43 AM
159

Phan Hiệp - Truyền thống đấu tranh cách mạng 1945-1975

12/11/2019 7:38:09 AM
160

Niên giám thống kê huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận năm 1999

12/11/2019 7:34:55 AM
161

Niên giám thống kê 2004

12/11/2019 7:33:25 AM
162

Niên giám thống kê huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận năm 2004

12/11/2019 7:31:37 AM
163

Những văn bản quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thuận Hải về Nông nghiệp

12/11/2019 7:29:54 AM
164

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

12/6/2019 10:26:12 AM
165

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2019

11/29/2019 9:32:47 AM
166

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2019

11/27/2019 10:05:46 AM
167

Những trận đánh tiêu biểu trên đất Bắc Bình 1945-1975

11/27/2019 8:56:05 AM
168

Những trận đánh hay trên địa bàn Tuy Phong 1945-1975

11/27/2019 8:53:35 AM
169

Những điển hình tiên tiến Bình Thuận năm 2005

11/27/2019 8:51:22 AM
170

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận tập II năm 2004

11/27/2019 8:49:07 AM
171

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận năm 1997

11/27/2019 8:46:23 AM
172

Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên - Nhớ về chiến trường khu 6

11/27/2019 8:30:03 AM
173

Nhân dân Hồng Sơn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1930-1975)

11/27/2019 8:26:55 AM
174

Nghị quyết Đại hội VI Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc

11/27/2019 8:22:58 AM
175

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thuận Hải lần thứ I

11/27/2019 8:20:09 AM
176

Phiếu điều tra DLXH năm 2019

11/22/2019 9:18:32 AM
177

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11

11/14/2019 9:21:48 AM
178

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

11/11/2019 3:39:40 PM
179

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, năm 2019

11/4/2019 10:35:51 AM
180

Giấy mời Dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2019

11/4/2019 8:46:01 AM
181

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019)

11/1/2019 8:13:30 AM
182

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019)

11/1/2019 8:13:06 AM
183

Thể lệ tham dự Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III

10/30/2019 3:15:46 PM
184

. Đề cương Tuyên truyền tháng 11/2019

10/29/2019 8:56:28 AM
185

Ngành in Bình Thuận - Những chặng đường ghi nhớ

10/22/2019 2:22:51 PM
186

Mũi Né truyền thống đấu tranh cách mạng (1930-1975)

10/22/2019 2:21:06 PM
187

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tỉnh Bình Thuận (2001-2005)

10/22/2019 2:18:48 PM
188

Mãi mãi theo con đường của Bác

10/22/2019 2:17:25 PM
189

Liên Hương truyền thống đấu tranh cách mạng

10/22/2019 2:16:16 PM
190

Lịch sử Tuy Phong tập I (1930-1954)

10/22/2019 2:14:58 PM
191

Lịch sử truyền thống xã Suối Kiết (1945-2010)

10/22/2019 2:12:03 PM
192

Lịch sử truyền thống xã Phú Hải (1945-1954)

10/22/2019 1:43:22 PM
193

Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Hàm Đức (1930-2010)

10/22/2019 10:25:51 AM
194

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (1962-2012)

10/22/2019 10:23:02 AM
195

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2019

10/22/2019 9:24:57 AM
196

Lịch sử Phong trào nông dân và Hội nông dân tỉnh Bình Thuận (1930-2000)

10/21/2019 9:32:30 AM
197

Lịch sử ngành Y tế Bình Thuận 30 năm kháng chiến (1945-1975)

10/21/2019 9:16:40 AM
198

Lịch sử ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận (1945-2010)

10/21/2019 9:15:10 AM
199

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10

10/21/2019 9:04:32 AM
200

Danh sách các tập thể, cá nhân giới thiệu tuyên truyền

10/18/2019 11:19:45 AM
201

Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện Phú Quý (1975-2010)

10/17/2019 9:00:58 AM
202

Lịch sử khu 6 kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

10/17/2019 8:59:00 AM
203

Lịch sử hình thành và phát triển Phường Tân An (1954-2010)

10/17/2019 8:56:41 AM
204

Lịch sử Hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (1945-2000)

10/17/2019 8:54:41 AM
205

Lịch sử đơn vị 430 Hàm Thuận (1960-1975)

10/17/2019 8:50:24 AM
206

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh 1990

10/17/2019 8:48:12 AM
207

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Chính (1960-2015)

10/17/2019 8:43:49 AM
208

Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Thái tập II (1975-2010)

10/17/2019 8:41:50 AM
209

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Trí (1945-2010)

10/17/2019 8:39:47 AM
210

Lịch sử Đảng bộ xã Đông Tiến (1984-2010)

10/17/2019 8:27:27 AM
211

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thuận Hải

10/17/2019 8:25:28 AM
212

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Tân Nghĩa (1954-2010)

10/16/2019 2:53:23 PM
213

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Phú Long (1975-2010)

10/16/2019 9:03:54 AM
214

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Ma Lâm (1975-2010)

10/16/2019 9:02:12 AM
215

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Lương Sơn (1975-2010)

10/16/2019 9:00:12 AM
216

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Lầu (1975-2010)

10/14/2019 3:40:07 PM
217

Lịch sử Đảng bộ Phường Đức Thắng tập II (1975-2010)

10/14/2019 3:36:53 PM
218

Lịch sử Đảng bộ huyện Tuy Phong tập III (1975-2000)

10/14/2019 3:30:35 PM
219

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc (1975-2005)

10/14/2019 3:19:46 PM
220

Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Linh tập II (1975-2000)

10/14/2019 3:14:28 PM
221

Lịch sử Đại đội 5 đặc công Bình Thuận

10/14/2019 3:11:39 PM
222

Lịch sử đặc công tỉnh Bình Thuận (1952-1975)

10/14/2019 3:08:47 PM
223

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019)

10/14/2019 9:50:26 AM
224

Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận

9/30/2019 3:11:07 PM
225

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2019

9/27/2019 3:28:25 PM
226

Đề cương Tuyên truyền tháng 10/2019

9/24/2019 3:57:17 PM
227

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9

9/23/2019 3:40:43 PM
228

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn.

8/30/2019 8:29:27 AM
229

Đề cương Tuyên truyền tháng 9/2019

8/27/2019 2:44:37 PM
230

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8

8/26/2019 4:01:37 PM
231

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2019

8/26/2019 3:57:15 PM
232

Đề cương tuyên truyền 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/82019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

8/14/2019 10:49:35 AM
233

Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

8/13/2019 11:30:52 AM
234

Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

7/31/2019 3:15:49 PM
235

Đề cương Tuyên truyền tháng 8/2019

7/25/2019 10:57:06 AM
236

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7

7/24/2019 5:18:03 PM
237

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

7/22/2019 11:27:40 AM
238

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2019

7/20/2019 3:44:57 PM
239

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

7/12/2019 2:14:53 PM
240

Lịch sử công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 1930-2010

7/9/2019 8:52:11 AM
241

Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận 1930-2014

7/9/2019 8:49:40 AM
242

Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

7/9/2019 8:47:11 AM
243

Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận tập I 1945-1954

7/9/2019 8:46:08 AM
244

Lịch sử Công an nhân dân Thuận Hải tập I 1945-1954

7/9/2019 8:44:30 AM
245

Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận 1889-1995

7/9/2019 8:42:37 AM
246

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh 1945-1975 tập I

7/9/2019 8:41:19 AM
247

La Gi với truyền thống cách mạng xây dựng và phát triển 1930-2000

7/9/2019 8:39:45 AM
248

Lạc Đạo truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

7/9/2019 8:37:34 AM
249

La Gi sống mãi với truyền thống cách mạng

7/9/2019 8:35:47 AM
250

Kỷ yếu truyền thống cách mạng Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng khu VI trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

7/9/2019 8:34:17 AM
251

Kỷ yếu Thanh tra tỉnh 36 năm xây dựng, trưởng thành và 20 năm phát triển sau ngày tái lập tỉnh Bình Thuận

7/9/2019 8:32:47 AM
252

Kỷ yếu những người đối mặt trực tiếp với kẻ thù qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở thành phố Phan Thiết

7/9/2019 8:31:10 AM
253

Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đảng viên mới

7/9/2019 8:07:37 AM
254

Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng

7/9/2019 8:06:35 AM
255

Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất 2005 và lần thứ hai 2006-2007

7/3/2019 3:46:27 PM
256

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986-1996) thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:44:03 PM
257

Kỷ yếu Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII kỳ họp thứ nhất - kỳ họp thứ năm

7/3/2019 3:42:03 PM
258

Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

7/3/2019 3:40:17 PM
259

Kỷ yếu cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ

7/3/2019 3:36:34 PM
260

Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V 2003-2008

7/3/2019 3:34:22 PM
261

Kỷ yếu 28 năm Hội Đông Y tỉnh Bình Thuận hình thành và phát triển

7/3/2019 3:29:32 PM
262

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:27:35 PM
263

Đề cương Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

7/3/2019 3:26:43 PM
264

Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận 1945-2000

7/3/2019 3:24:26 PM
265

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Thuận 1930-1975

7/3/2019 3:20:57 PM
266

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 1975-2005 tập III

7/3/2019 3:17:41 PM
267

Lịch sử Bộ đội Biên phòng Bình Thuận 1975-2009

7/3/2019 3:14:15 PM
268

Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận 1945-2015

7/3/2019 3:12:06 PM
269

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Tân 1930-2005

7/3/2019 3:08:35 PM
270

Lịch sử công tác Đảng công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:06:45 PM
271

Khu VI kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975

7/3/2019 3:03:52 PM
272

Khí tiết niềm tin

7/3/2019 3:00:03 PM
273

Kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam

7/3/2019 2:57:53 PM
274

Huyện Tánh Linh 25 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-2000 tập II

7/3/2019 2:54:59 PM
275

Hồng Thái những chặng đường lịch sử 1945-1975

7/3/2019 2:51:33 PM
276

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Bình Thuận chặng đường mười năm

7/3/2019 2:48:44 PM
277

Hòa Minh trong chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc 1945-1975

7/3/2019 2:47:01 PM
278

Hàm Thắng những chặng đường kháng chiến cứu nước 1930-1975

7/3/2019 2:44:19 PM
279

Hàm Tân những trận đánh tiêu biểu 1945-1975

7/3/2019 2:42:33 PM
280

Hàm Tân 45 năm lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

7/3/2019 2:29:52 PM
281

Hàm Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng 1954-1975 tập II

7/3/2019 2:28:14 PM
282

Hàm Chính truyền thống cách mạng kiên cường 1930-1975

7/3/2019 2:26:33 PM
283

Hàm chính 25 năm xây dựng và phát triển 1975-2000

7/3/2019 2:23:10 PM
284

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

7/3/2019 11:26:44 AM
285

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

7/3/2019 11:26:09 AM
286

Đề cương Tuyên truyền tháng 7/2019

7/3/2019 9:33:22 AM
287

Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2011-2014

7/2/2019 10:02:28 AM
288

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6

6/26/2019 1:50:41 PM
289

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5

6/26/2019 1:49:18 PM
290

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4

6/26/2019 1:44:15 PM
291

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3

6/26/2019 1:40:41 PM
292

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 1 và tháng 2

6/26/2019 1:37:30 PM
293

Đức Thắng bất khuất kiên cường 1930-1975

6/21/2019 8:28:38 AM
294

Đức Phú 35 năm hình thành và phát triển 1975-2010

6/21/2019 8:27:25 AM
295

Đức Nghĩa truyền thống đấu tranh cách mạng

6/21/2019 8:25:36 AM
296

Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận

6/21/2019 8:23:23 AM
297

Đảo Phú Quý những chặng đường lịch sử

6/21/2019 8:20:30 AM
298

Chợ Lầu vùng đất kiên trung

6/21/2019 8:16:17 AM
299

Chiến thắng Sông Mao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

6/21/2019 8:14:57 AM
300

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập III 1975-2005

6/21/2019 8:11:19 AM
301

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2019

6/19/2019 4:28:30 PM
302

Chiến thắng Hoài Đức Bắc Ruộng

6/19/2019 2:17:49 PM
303

Chiến đấu oanh liệt thắng lợi vẻ vang

6/19/2019 2:15:21 PM
304

Chí Công truyền thống yêu nước và cách mạng 1885-1975

6/19/2019 2:12:12 PM
305

Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển

6/19/2019 2:09:59 PM
306

Căn cứ Khu Lê Hồng Phong trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

6/19/2019 2:08:35 PM
307

Bưu điện Bình Thuận những dấu son lịch sử

6/19/2019 2:06:37 PM
308

Bình Thuận 30 năm kháng chiến 1945-1975

6/19/2019 2:04:39 PM
309

Bình Thuận 20 năm xây dựng và phát triển

6/19/2019 2:02:18 PM
310

Bình Thuận 10 năm phát triển 1992-2002

6/19/2019 2:00:51 PM
311

Bình Thạnh truyền thống cách mạng và văn hóa

6/19/2019 1:59:09 PM
312

Bắc Bình truyền thống đấu tranh cách mạng

6/19/2019 1:55:06 PM
313

Bắc Bình - Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân

6/19/2019 1:51:40 PM
314

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thuận Hải

6/19/2019 1:48:21 PM
315

Căn cứ Khu Lê Hồng Phong 1950-1975

6/17/2019 9:02:08 AM
316

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

6/17/2019 8:58:31 AM
317

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I 1930-1954

6/17/2019 8:55:49 AM
318

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

6/10/2019 11:21:33 AM
319

Tài liệu hỏi - đáp tuyên truyền cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2019 - 2024

6/7/2019 7:14:22 AM
320

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố.

6/4/2019 8:14:39 AM
321

Quy chế tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo

5/24/2019 3:18:49 PM
322

Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5/24/2019 11:13:18 AM
323

Đề cương Tuyên truyền tháng 6/2019

5/24/2019 9:59:14 AM
324

Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

5/22/2019 1:43:43 PM
325

Tuyên truyền triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận (22.4.2019)

5/22/2019 1:41:54 PM
326

Tài liệu tuyên truyền “Tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

5/22/2019 1:36:20 PM
327

Tổng hợp phiếu điều tra DLXH 6 tháng năm 2019

5/22/2019 1:34:40 PM
328

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2019

5/22/2019 8:56:45 AM
329

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

5/22/2019 8:44:44 AM