Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 30/1, Đại hội XIII bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, thay mặt Ban kiểm phiếu Đại hội, báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách những người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Theo đó, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận được Đại hội tín nhiệm bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận được Đại hội tín nhiệm bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận 

 


Các tin khác

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ