Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận kể từ ngày 14/10/2021

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Phan Thiết vẫn còn phức tạp, nhưng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người dân khi đến Trung tâm Hành chính công:

- Phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có thẻ xanh trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19).

- Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K khi vào nộp hồ sơ, sử dụng  thiết bị quét QR Code để khai báo y tế.


Các tin khác

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ