DANH SÁCH TÀI LIỆU

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10/2021

10/11/2021 4:16:49 PM
2

Phụ lục Phương án thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) và người từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch COVID-19

10/8/2021 10:26:39 AM
3

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

10/6/2021 9:45:15 AM
4

Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận 2021

10/1/2021 10:16:14 AM
5

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2021

9/28/2021 10:32:04 AM
6

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao

9/20/2021 3:16:30 PM
7

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2021

9/16/2021 7:33:02 AM
8

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9/2021

9/14/2021 10:14:02 AM
9

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

9/14/2021 7:44:44 AM
10

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

9/4/2021 5:12:03 AM
11

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

9/1/2021 3:15:57 PM
12

Khẩu hiệu Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

8/31/2021 10:24:57 AM
13

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2021

8/26/2021 2:03:17 PM
14

Đơn Đề nghị hỗ trợ Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

8/23/2021 12:07:44 PM
15

Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

8/19/2021 10:29:55 AM
16

Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

8/19/2021 10:29:48 AM
17

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2021

8/17/2021 10:30:49 AM
18

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8/2021

8/13/2021 2:24:23 PM
19

Đề cương tuyên truyền “Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2021

8/6/2021 3:12:01 PM
20

Phối hợp đưa người dân Bình Thuận từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương (đợt 1)

7/30/2021 4:56:45 PM
21

Tài liệu Báo cáo chuyên đề “Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”

7/28/2021 3:42:39 PM
22

ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

7/27/2021 7:57:51 AM
23

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2021

7/26/2021 1:40:34 PM
24

Phiếu đăng ký hỗ trợ về tỉnh theo chương trình đón công dân Bình Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ

7/25/2021 6:39:32 AM
25

Ủng hộ, hiến tặng tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy

7/19/2021 4:42:12 PM
26

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2021

7/16/2021 2:33:58 PM
27

Kế hoạch triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên "Giải Cờ đỏ"

7/15/2021 9:43:16 AM
28

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022

7/15/2021 9:38:50 AM
29

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7/2021

7/12/2021 2:19:16 PM
30

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

7/12/2021 10:33:58 AM
31

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021)

7/12/2021 10:33:26 AM
32

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

7/12/2021 10:32:25 AM
33

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921- 08/8/2021) và 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)

7/12/2021 10:31:36 AM
34

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

7/8/2021 5:35:01 PM
35

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) kỳ 5

7/7/2021 3:57:08 PM
36

Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về cấp và quản lý bằng Sơ cấp lý luận chính trị

7/1/2021 10:54:18 AM
37

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2021

6/25/2021 7:11:18 AM
38

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

6/22/2021 3:41:06 PM
39

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2021

6/16/2021 11:23:50 AM
40

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) trên Internet

6/15/2021 2:43:57 PM
41

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6/2021

6/14/2021 10:09:32 AM
42

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021

6/9/2021 9:19:06 AM
43

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

6/8/2021 10:10:54 AM
44

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021)

6/2/2021 3:52:20 PM
45

Tổng hợp phiếu điều tra, khảo sát dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2021

6/2/2021 7:31:39 AM
46

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6/2021

5/28/2021 4:38:28 PM
47

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 06/6 /1941 – 06/6/2021

5/25/2021 11:04:05 AM
48

Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

5/25/2021 10:10:00 AM
49

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo " năm 2021

5/24/2021 7:08:40 AM
50

Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố (sửa đổi, bổ sung)

5/19/2021 4:40:41 PM
51

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2021

5/17/2021 3:13:23 PM
52

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5/2021

5/16/2021 11:32:31 AM
53

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

5/13/2021 8:49:45 AM
54

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021)

5/10/2021 5:23:31 PM
55

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/2021)

5/10/2021 5:23:07 PM
56

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

5/10/2021 5:22:29 PM
57

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

5/4/2021 9:58:49 AM
58

Tài liệu hỏi – đáp tuyền truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

4/27/2021 3:43:01 PM
59

Tài liệu hỏi – đáp tuyền truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

4/27/2021 3:42:39 PM
60

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2021

4/27/2021 9:17:29 AM
61

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2021

4/16/2021 8:35:31 AM
62

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4/2021

4/14/2021 3:22:36 PM
63

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021.

4/13/2021 4:25:52 PM
64

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

4/13/2021 11:16:49 AM
65

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

4/13/2021 11:15:27 AM
66

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

4/9/2021 9:37:45 AM
67

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2021

3/24/2021 11:16:19 AM
68

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

3/17/2021 7:17:56 AM
69

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2021

3/17/2021 7:13:29 AM
70

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3/2021

3/15/2021 4:22:04 PM
71

Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

3/15/2021 4:07:48 PM
72

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập II

3/11/2021 1:53:40 PM
73

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I

3/11/2021 1:51:45 PM
74

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2021

3/1/2021 9:58:58 AM
75

Tài liệu hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR CODE

2/23/2021 9:48:23 AM
76

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03/2021

2/22/2021 11:11:58 AM
77

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

2/19/2021 10:26:34 AM
78

Khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

2/4/2021 2:24:31 PM
79

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 1+2/2021

2/2/2021 9:05:29 AM
80

Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

1/28/2021 2:32:29 PM
81

Đề cương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”

1/28/2021 8:23:22 AM
82

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 02/2021

1/27/2021 10:05:55 AM
83

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới””

1/26/2021 2:18:05 PM
84

Đề cương tuyên truyền về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

1/25/2021 7:47:37 AM
85

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

1/18/2021 3:42:15 PM
86

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2021

1/18/2021 3:15:42 PM
87

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021

1/11/2021 10:53:01 AM
88

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

1/11/2021 8:01:23 AM
89

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

1/11/2021 8:00:52 AM
90

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01/2021

12/28/2020 9:42:19 AM
91

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

12/22/2020 8:24:41 AM
92

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021

12/21/2020 8:55:58 AM
93

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 12/2020

12/18/2020 8:25:05 AM
94

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

12/17/2020 3:58:12 PM
95

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA 12 THÁNG NĂM 2020

12/15/2020 10:53:00 AM
96

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020)

12/3/2020 8:54:48 AM
97

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2020

11/26/2020 2:07:10 PM
98

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11/2020

11/25/2020 2:19:50 PM
99

Tìm hiểu biển đảo Việt Nam: Hội đua thuyền – một nét đẹp văn hóa của người dân vùng biển (21/11/2020)

11/24/2020 3:31:48 PM
100

Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại các địa phương ven biển (18/11/2020)

11/24/2020 3:30:48 PM
101

Hướng dẫn ngư dân tàu cá đảm bảo an toàn trong trường hợp có bão (14/11/2020)

11/24/2020 3:30:11 PM
102

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2020

11/23/2020 7:29:24 AM
103

Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

11/19/2020 3:47:46 PM
104

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen

11/16/2020 8:47:20 PM
105

Hướng dẫn bà con cách di chuyển, neo đậu tàu thuyền an toàn trong mưa bão ( 11/11/2020 )

11/12/2020 7:17:21 AM
106

Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau 2 năm thực hiện luật thủy sản 2017 (07/11/2020)

11/12/2020 7:16:31 AM
107

Nâng cao nhận thức ngư dân để khắc phục thẻ vàng IUU (04/11/2020)

11/12/2020 7:15:14 AM
108

Bài viết của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bằng 05 bản dịch tiếng Anh, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha và Pháp

11/11/2020 10:13:34 AM
109

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)

11/11/2020 9:34:03 AM
110

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

11/11/2020 9:33:34 AM
111

“Hệ quả của tình trạng thiếu lao động nghề cá” (31/10/2020)

11/2/2020 8:28:10 AM
112

Âu tàu Trường Sa hỗ trợ ngư dân mùa mưa bão (28/10/2020)

11/2/2020 8:27:27 AM
113

Đối ngoại quốc phòng giữ gìn an ninh biển đảo Tây Nam (24/10/2020)

11/2/2020 8:26:54 AM
114

Cảnh báo tai nạn trên biển mùa mưa bão (21/10/2020)

11/2/2020 8:26:04 AM
115

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11/2020

10/29/2020 5:25:48 PM
116

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

10/22/2020 10:44:27 AM
117

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

10/22/2020 10:43:07 AM
118

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

10/22/2020 10:42:21 AM
119

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10/22/2020 10:41:40 AM
120

. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020

10/20/2020 8:48:56 AM
121

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển (17/10/2020)

10/20/2020 7:14:38 AM
122

Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa (14/10/2020)

10/20/2020 7:14:01 AM
123

Ngư dân Lý Sơn vươn khơi khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc (10/10/2020)

10/20/2020 7:13:20 AM
124

Nuôi biển, hướng đi chiến lược trong phát triển nghề cá (07/10/2020)

10/20/2020 7:12:34 AM
125

Hướng dẫn số 154-HD/BTGTW, về việc cấp và quản lý giấy chứng nhận các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng đảng, công tác mặt trận, đoàn thể ở cơ sở

10/19/2020 9:46:52 AM
126

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10/2020

10/14/2020 2:58:30 PM
127

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận năm 2020 – 2021”

10/7/2020 11:19:25 AM
128

Kinh nghiệm bảo vệ và phát triển hệ thống rừng ngập mặn tại các địa phương (3/10/2020)

10/5/2020 10:39:21 AM
129

Luật cảnh sát biển sau 1 năm đi vào cuộc sống (30/09/2020)

10/5/2020 10:38:45 AM
130

Luật cảnh sát biển ra đời là cần thiết với luật biển các nước (26/09/2020)

10/5/2020 10:37:51 AM
131

Những nội dung chính và điểm mới của Luật Cảnh sát biển Việt Nam (23/09/2020)

10/5/2020 10:37:00 AM
132

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2020

9/23/2020 3:41:31 PM
133

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020)

9/23/2020 10:41:25 AM
134

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

9/23/2020 10:40:33 AM
135

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020

9/22/2020 3:14:44 PM
136

Khuyến nghị ngư dân khi Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc hết hiệu lực (19/09/2020)

9/21/2020 7:28:28 AM
137

Phú Yên: triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU

9/21/2020 7:27:28 AM
138

Hiệu quả tàu khai thác bằng vật liệu composit (12/09/2020)

9/21/2020 7:26:37 AM
139

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9/2020

9/16/2020 11:06:22 AM
140

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

9/16/2020 11:02:33 AM
141

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên Giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

9/16/2020 8:03:02 AM
142

Khuyến cáo đến ngư dân vươn khơi đúng quy định pháp luật và hình thức xử phạt khi vi phạm (09/09/2020)

9/11/2020 10:53:52 AM
143

TÌM HIỂU BIỂN ĐẢO VIỆT NAM (NGÀY 05/09/2020)

9/11/2020 10:52:58 AM
144

Giới thiệu đảo du lịch Cô Tô (29/08/2020)

9/11/2020 10:51:50 AM
145

Đề cương tuyên truyền 75 năm Cách mạng tháng tám - Quốc khánh 2/9

8/27/2020 9:57:05 AM
146

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

8/27/2020 8:03:51 AM
147

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2020

8/26/2020 8:51:20 AM
148

Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng: Những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững ANTT-AT trên biển (22/8/2020)

8/24/2020 8:46:25 AM
149

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2020

8/18/2020 9:07:38 AM
150

Huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, trung tâm hậu cần nghề cá vịnh Bắc Bộ (15/8/2020)

8/17/2020 10:04:56 AM
151

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8/2020

8/17/2020 10:03:59 AM
152

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường sống của các loài thủy sản (8/8/2020)

8/12/2020 10:54:39 AM
153

Đề cương tuyên truyền 75 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 – 25/8/2020)

8/10/2020 4:15:46 PM
154

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-25/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

8/10/2020 4:12:58 PM
155

Đảo Ngọc Vừng - Đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc (1/8/2020)

8/3/2020 11:12:27 AM
156

Đảo Nam Du: điểm du lịch biển hấp dẫn (25/7/2020)

7/28/2020 8:15:00 AM
157

Quảng Xương - Thanh Hóa: Dự án tránh trú bão chậm tiến độ (18/7/2020)

7/28/2020 8:13:57 AM
158

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2020

7/27/2020 3:20:32 PM
159

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, giai đoạn 2015 -2020

7/27/2020 8:50:44 AM
160

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2020

7/27/2020 8:49:08 AM
161

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)

7/24/2020 2:16:06 PM
162

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

7/22/2020 3:09:24 PM
163

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

7/17/2020 10:41:49 AM
164

Ngư dân Lý Sơn kiên cường bám biển (11/7/2020)

7/13/2020 10:15:11 AM
165

Vai trò của những âu tầu và làng chài ở quần đảo Trường Sa (04/7/2020)

7/13/2020 10:14:16 AM
166

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7/2020

7/10/2020 4:13:50 PM
167

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

7/9/2020 9:29:26 AM
168

Dự thảo Tài liệu “Dạy và học lịch sử địa phương trong trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh”

7/1/2020 8:51:37 AM
169

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam (10/7/1910 - 10/7/2020)

6/30/2020 10:00:43 AM
170

Kế hoạch tiếp tục triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên “Giải Cờ đỏ” năm 2020

6/29/2020 7:48:16 AM
171

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 10/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

6/26/2020 2:23:29 PM
172

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2020

6/23/2020 11:09:05 AM
173

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2020

6/22/2020 3:03:16 PM
174

Tài liệu giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

6/16/2020 9:13:47 AM
175

Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

6/16/2020 9:12:39 AM
176

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6/2020

6/15/2020 2:22:20 PM
177

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6/2020

5/26/2020 1:41:16 PM
178

Tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Việt Nam thời gian qua

5/25/2020 10:34:29 AM
179

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2020

5/25/2020 9:00:48 AM
180

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5/2020

5/14/2020 1:59:19 PM
181

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020), 110 NĂM BÁC HỒ DẠY HỌC TẠI PHAN THIẾT

5/11/2020 1:56:58 PM
182

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020), 110 NĂM BÁC HỒ DẠY HỌC TẠI PHAN THIẾT (1910 - 2020)

5/11/2020 11:36:07 AM
183

Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020-2025

5/8/2020 4:51:09 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
184

Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

5/5/2020 3:44:32 PM
185

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2020

4/28/2020 7:54:06 AM
186

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4/2020

4/20/2020 4:56:16 PM
187

Hướng dẫn hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

4/14/2020 10:03:37 AM
188

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

4/14/2020 10:01:30 AM
189

Tổng hợp phiếu dư luận xã hội về kết quả tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4/14/2020 8:50:32 AM
190

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2020

4/14/2020 7:53:57 AM
191

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN (19/4/1975- 19/4/2020)

4/7/2020 4:41:36 PM
192

Chuyên đề Covid-19: Những tác động, hệ lụy và giải pháp ứng phó”

4/1/2020 4:47:09 PM
193

Hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

4/1/2020 7:52:35 AM
194

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM CANH TÝ – 2020

3/27/2020 5:22:57 PM
195

Biểu mẫu Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”

3/27/2020 3:48:05 PM
196

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2020

3/26/2020 4:19:52 PM
197

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3/2020

3/26/2020 11:10:48 AM
198

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2020

3/18/2020 8:34:32 AM
199

Đề cương và Biểu mẫu tổng kết Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

3/8/2020 3:29:03 PM
200

Hướng dẫn nội dung trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

3/4/2020 4:13:09 PM
201

Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

3/4/2020 8:49:54 AM
202

Quy chế Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng”

3/4/2020 8:47:44 AM
203

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 03/2020

2/24/2020 4:41:38 PM
204

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020)

2/24/2020 10:10:37 AM
205

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII

2/19/2020 10:59:01 AM
206

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI

2/19/2020 10:57:37 AM
207

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ X

2/19/2020 10:55:59 AM
208

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

2/19/2020 10:54:09 AM
209

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII

2/19/2020 10:38:31 AM
210

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

2/19/2020 10:17:09 AM
211

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015)

2/19/2020 10:07:46 AM
212

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005-2010)

2/19/2020 10:03:49 AM
213

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ X

2/19/2020 10:01:38 AM
214

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

2/19/2020 10:00:14 AM
215

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ III

2/19/2020 9:54:29 AM
216

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03/2020

2/19/2020 8:16:24 AM
217

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập III 1975-2005

2/12/2020 10:57:30 AM
218

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

2/12/2020 10:56:57 AM
219

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I 1930-1954

2/12/2020 10:52:19 AM
220

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2020

2/3/2020 2:35:08 PM
221

Tài liệu tham khảo cuộc thi Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

2/3/2020 10:27:15 AM
222

Giải thưởng Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1/17/2020 9:29:25 AM
223

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 01 và 02/2020

1/17/2020 8:46:41 AM
224

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

1/10/2020 1:41:25 PM
225

Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

1/9/2020 9:12:39 AM
226

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

1/7/2020 3:45:57 PM
227

Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1/7/2020 10:26:45 AM
228

Dự thảo báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2019

1/3/2020 9:48:52 AM
229

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01 & 02/2020

12/31/2019 8:45:15 AM
230

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai

12/30/2019 11:14:53 AM Ban Tuyên giáo Trung ương
231

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

12/30/2019 11:13:17 AM Ban Tuyên giáo Trung ương
232

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NĂM VÀ MỪNG XUÂN CANH TÝ

12/27/2019 5:01:24 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
233

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

12/27/2019 4:23:14 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
234

Chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/24/2019 3:55:46 PM
235

Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Phần 2)

12/23/2019 11:30:41 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
236

Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Phần 1)

12/23/2019 11:25:48 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
237

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2020

12/17/2019 3:59:02 PM
238

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 12

12/16/2019 7:51:18 AM
239

Sùng Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng

12/11/2019 2:33:10 PM
240

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986-1996) thực hiện phương châm "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra" tỉnh Bình Thuận

12/11/2019 2:30:32 PM
241

Phước Thể truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

12/11/2019 2:28:04 PM
242

Phong trào công nhân lao động và công đoàn Bình Thuận những chặng đường lịch sử (1930-1998)

12/11/2019 2:24:59 PM
243

Phong Nẫm truyền thống cách mạng anh hùng

12/11/2019 2:21:29 PM
244

Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả

12/11/2019 2:19:07 PM
245

Thuận Hải 3 năm khôi phục và phát triển văn hóa - kinh tế (1976-1978)

12/11/2019 2:16:01 PM
246

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

12/11/2019 2:13:23 PM
247

Phan Thiết - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập II 1954-1975

12/11/2019 7:51:02 AM
248

Phan Thiết Đại đội 2/481 đặc công anh hùng

12/11/2019 7:48:09 AM
249

Phan Thiết 35 năm xây dựng và phát triển tập III 1975-2010

12/11/2019 7:46:04 AM
250

Phan Sơn - Truyền thống kháng chiến 1945-1975

12/11/2019 7:43:16 AM
251

Phan Rí Thành - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập II 1954-1975

12/11/2019 7:40:57 AM
252

Phan Rí Thành - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập I 1930-1954

12/11/2019 7:39:43 AM
253

Phan Hiệp - Truyền thống đấu tranh cách mạng 1945-1975

12/11/2019 7:38:09 AM
254

Niên giám thống kê huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận năm 1999

12/11/2019 7:34:55 AM
255

Niên giám thống kê 2004

12/11/2019 7:33:25 AM
256

Niên giám thống kê huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận năm 2004

12/11/2019 7:31:37 AM
257

Những văn bản quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thuận Hải về Nông nghiệp

12/11/2019 7:29:54 AM
258

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

12/6/2019 10:26:12 AM
259

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2019

11/29/2019 9:32:47 AM
260

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2019

11/27/2019 10:05:46 AM
261

Những trận đánh tiêu biểu trên đất Bắc Bình 1945-1975

11/27/2019 8:56:05 AM
262

Những trận đánh hay trên địa bàn Tuy Phong 1945-1975

11/27/2019 8:53:35 AM
263

Những điển hình tiên tiến Bình Thuận năm 2005

11/27/2019 8:51:22 AM
264

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận tập II năm 2004

11/27/2019 8:49:07 AM
265

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận năm 1997

11/27/2019 8:46:23 AM
266

Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên - Nhớ về chiến trường khu 6

11/27/2019 8:30:03 AM
267

Nhân dân Hồng Sơn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1930-1975)

11/27/2019 8:26:55 AM
268

Nghị quyết Đại hội VI Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc

11/27/2019 8:22:58 AM
269

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thuận Hải lần thứ I

11/27/2019 8:20:09 AM
270

Phiếu điều tra DLXH năm 2019

11/22/2019 9:18:32 AM
271

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11

11/14/2019 9:21:48 AM
272

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

11/11/2019 3:39:40 PM
273

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, năm 2019

11/4/2019 10:35:51 AM
274

Giấy mời Dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2019

11/4/2019 8:46:01 AM
275

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019)

11/1/2019 8:13:30 AM
276

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019)

11/1/2019 8:13:06 AM
277

Thể lệ tham dự Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III

10/30/2019 3:15:46 PM
278

. Đề cương Tuyên truyền tháng 11/2019

10/29/2019 8:56:28 AM
279

Ngành in Bình Thuận - Những chặng đường ghi nhớ

10/22/2019 2:22:51 PM
280

Mũi Né truyền thống đấu tranh cách mạng (1930-1975)

10/22/2019 2:21:06 PM
281

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tỉnh Bình Thuận (2001-2005)

10/22/2019 2:18:48 PM
282

Mãi mãi theo con đường của Bác

10/22/2019 2:17:25 PM
283

Liên Hương truyền thống đấu tranh cách mạng

10/22/2019 2:16:16 PM
284

Lịch sử Tuy Phong tập I (1930-1954)

10/22/2019 2:14:58 PM
285

Lịch sử truyền thống xã Suối Kiết (1945-2010)

10/22/2019 2:12:03 PM
286

Lịch sử truyền thống xã Phú Hải (1945-1954)

10/22/2019 1:43:22 PM
287

Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Hàm Đức (1930-2010)

10/22/2019 10:25:51 AM
288

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (1962-2012)

10/22/2019 10:23:02 AM
289

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2019

10/22/2019 9:24:57 AM
290

Lịch sử Phong trào nông dân và Hội nông dân tỉnh Bình Thuận (1930-2000)

10/21/2019 9:32:30 AM
291

Lịch sử ngành Y tế Bình Thuận 30 năm kháng chiến (1945-1975)

10/21/2019 9:16:40 AM
292

Lịch sử ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận (1945-2010)

10/21/2019 9:15:10 AM
293

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10

10/21/2019 9:04:32 AM
294

Danh sách các tập thể, cá nhân giới thiệu tuyên truyền

10/18/2019 11:19:45 AM
295

Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện Phú Quý (1975-2010)

10/17/2019 9:00:58 AM
296

Lịch sử khu 6 kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

10/17/2019 8:59:00 AM
297

Lịch sử hình thành và phát triển Phường Tân An (1954-2010)

10/17/2019 8:56:41 AM
298

Lịch sử Hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (1945-2000)

10/17/2019 8:54:41 AM
299

Lịch sử đơn vị 430 Hàm Thuận (1960-1975)

10/17/2019 8:50:24 AM
300

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh 1990

10/17/2019 8:48:12 AM
301

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Chính (1960-2015)

10/17/2019 8:43:49 AM
302

Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Thái tập II (1975-2010)

10/17/2019 8:41:50 AM
303

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Trí (1945-2010)

10/17/2019 8:39:47 AM
304

Lịch sử Đảng bộ xã Đông Tiến (1984-2010)

10/17/2019 8:27:27 AM
305

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thuận Hải

10/17/2019 8:25:28 AM
306

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Tân Nghĩa (1954-2010)

10/16/2019 2:53:23 PM
307

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Phú Long (1975-2010)

10/16/2019 9:03:54 AM
308

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Ma Lâm (1975-2010)

10/16/2019 9:02:12 AM
309

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Lương Sơn (1975-2010)

10/16/2019 9:00:12 AM
310

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Lầu (1975-2010)

10/14/2019 3:40:07 PM
311

Lịch sử Đảng bộ Phường Đức Thắng tập II (1975-2010)

10/14/2019 3:36:53 PM
312

Lịch sử Đảng bộ huyện Tuy Phong tập III (1975-2000)

10/14/2019 3:30:35 PM
313

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc (1975-2005)

10/14/2019 3:19:46 PM
314

Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Linh tập II (1975-2000)

10/14/2019 3:14:28 PM
315

Lịch sử Đại đội 5 đặc công Bình Thuận

10/14/2019 3:11:39 PM
316

Lịch sử đặc công tỉnh Bình Thuận (1952-1975)

10/14/2019 3:08:47 PM
317

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019)

10/14/2019 9:50:26 AM
318

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2019

9/27/2019 3:28:25 PM
319

Đề cương Tuyên truyền tháng 10/2019

9/24/2019 3:57:17 PM
320

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9

9/23/2019 3:40:43 PM
321

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn.

8/30/2019 8:29:27 AM
322

Đề cương Tuyên truyền tháng 9/2019

8/27/2019 2:44:37 PM
323

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8

8/26/2019 4:01:37 PM
324

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2019

8/26/2019 3:57:15 PM
325

Đề cương tuyên truyền 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/82019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

8/14/2019 10:49:35 AM
326

Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

8/13/2019 11:30:52 AM
327

Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

7/31/2019 3:15:49 PM
328

Đề cương Tuyên truyền tháng 8/2019

7/25/2019 10:57:06 AM
329

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7

7/24/2019 5:18:03 PM
330

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

7/22/2019 11:27:40 AM
331

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2019

7/20/2019 3:44:57 PM
332

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

7/12/2019 2:14:53 PM
333

Lịch sử công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 1930-2010

7/9/2019 8:52:11 AM
334

Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận 1930-2014

7/9/2019 8:49:40 AM
335

Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

7/9/2019 8:47:11 AM
336

Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận tập I 1945-1954

7/9/2019 8:46:08 AM
337

Lịch sử Công an nhân dân Thuận Hải tập I 1945-1954

7/9/2019 8:44:30 AM
338

Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận 1889-1995

7/9/2019 8:42:37 AM
339

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh 1945-1975 tập I

7/9/2019 8:41:19 AM
340

La Gi với truyền thống cách mạng xây dựng và phát triển 1930-2000

7/9/2019 8:39:45 AM
341

Lạc Đạo truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

7/9/2019 8:37:34 AM
342

La Gi sống mãi với truyền thống cách mạng

7/9/2019 8:35:47 AM
343

Kỷ yếu truyền thống cách mạng Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng khu VI trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

7/9/2019 8:34:17 AM
344

Kỷ yếu Thanh tra tỉnh 36 năm xây dựng, trưởng thành và 20 năm phát triển sau ngày tái lập tỉnh Bình Thuận

7/9/2019 8:32:47 AM
345

Kỷ yếu những người đối mặt trực tiếp với kẻ thù qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở thành phố Phan Thiết

7/9/2019 8:31:10 AM
346

Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đảng viên mới

7/9/2019 8:07:37 AM
347

Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng

7/9/2019 8:06:35 AM
348

Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất 2005 và lần thứ hai 2006-2007

7/3/2019 3:46:27 PM
349

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986-1996) thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:44:03 PM
350

Kỷ yếu Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII kỳ họp thứ nhất - kỳ họp thứ năm

7/3/2019 3:42:03 PM
351

Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

7/3/2019 3:40:17 PM
352

Kỷ yếu cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ

7/3/2019 3:36:34 PM
353

Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V 2003-2008

7/3/2019 3:34:22 PM
354

Kỷ yếu 28 năm Hội Đông Y tỉnh Bình Thuận hình thành và phát triển

7/3/2019 3:29:32 PM
355

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:27:35 PM
356

Đề cương Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

7/3/2019 3:26:43 PM
357

Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận 1945-2000

7/3/2019 3:24:26 PM
358

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Thuận 1930-1975

7/3/2019 3:20:57 PM
359

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 1975-2005 tập III

7/3/2019 3:17:41 PM
360

Lịch sử Bộ đội Biên phòng Bình Thuận 1975-2009

7/3/2019 3:14:15 PM
361

Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận 1945-2015

7/3/2019 3:12:06 PM
362

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Tân 1930-2005

7/3/2019 3:08:35 PM
363

Lịch sử công tác Đảng công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:06:45 PM
364

Khu VI kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975

7/3/2019 3:03:52 PM
365

Khí tiết niềm tin

7/3/2019 3:00:03 PM
366

Kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam

7/3/2019 2:57:53 PM
367

Huyện Tánh Linh 25 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-2000 tập II

7/3/2019 2:54:59 PM
368

Hồng Thái những chặng đường lịch sử 1945-1975

7/3/2019 2:51:33 PM
369

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Bình Thuận chặng đường mười năm

7/3/2019 2:48:44 PM
370

Hòa Minh trong chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc 1945-1975

7/3/2019 2:47:01 PM
371

Hàm Thắng những chặng đường kháng chiến cứu nước 1930-1975

7/3/2019 2:44:19 PM
372

Hàm Tân những trận đánh tiêu biểu 1945-1975

7/3/2019 2:42:33 PM
373

Hàm Tân 45 năm lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

7/3/2019 2:29:52 PM
374

Hàm Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng 1954-1975 tập II

7/3/2019 2:28:14 PM
375

Hàm Chính truyền thống cách mạng kiên cường 1930-1975

7/3/2019 2:26:33 PM
376

Hàm chính 25 năm xây dựng và phát triển 1975-2000

7/3/2019 2:23:10 PM
377

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

7/3/2019 11:26:44 AM
378

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

7/3/2019 11:26:09 AM
379

Đề cương Tuyên truyền tháng 7/2019

7/3/2019 9:33:22 AM
380

Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2011-2014

7/2/2019 10:02:28 AM
381

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6

6/26/2019 1:50:41 PM
382

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5

6/26/2019 1:49:18 PM
383

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4

6/26/2019 1:44:15 PM
384

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3

6/26/2019 1:40:41 PM
385

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 1 và tháng 2

6/26/2019 1:37:30 PM
386

Đức Thắng bất khuất kiên cường 1930-1975

6/21/2019 8:28:38 AM
387

Đức Phú 35 năm hình thành và phát triển 1975-2010

6/21/2019 8:27:25 AM
388

Đức Nghĩa truyền thống đấu tranh cách mạng

6/21/2019 8:25:36 AM
389

Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận

6/21/2019 8:23:23 AM
390

Đảo Phú Quý những chặng đường lịch sử

6/21/2019 8:20:30 AM
391

Chợ Lầu vùng đất kiên trung

6/21/2019 8:16:17 AM
392

Chiến thắng Sông Mao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

6/21/2019 8:14:57 AM
393

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập III 1975-2005

6/21/2019 8:11:19 AM
394

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2019

6/19/2019 4:28:30 PM
395

Chiến thắng Hoài Đức Bắc Ruộng

6/19/2019 2:17:49 PM
396

Chiến đấu oanh liệt thắng lợi vẻ vang

6/19/2019 2:15:21 PM
397

Chí Công truyền thống yêu nước và cách mạng 1885-1975

6/19/2019 2:12:12 PM
398

Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển

6/19/2019 2:09:59 PM
399

Căn cứ Khu Lê Hồng Phong trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

6/19/2019 2:08:35 PM
400

Bưu điện Bình Thuận những dấu son lịch sử

6/19/2019 2:06:37 PM
401

Bình Thuận 30 năm kháng chiến 1945-1975

6/19/2019 2:04:39 PM
402

Bình Thuận 20 năm xây dựng và phát triển

6/19/2019 2:02:18 PM
403

Bình Thuận 10 năm phát triển 1992-2002

6/19/2019 2:00:51 PM
404

Bình Thạnh truyền thống cách mạng và văn hóa

6/19/2019 1:59:09 PM
405

Bắc Bình truyền thống đấu tranh cách mạng

6/19/2019 1:55:06 PM
406

Bắc Bình - Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân

6/19/2019 1:51:40 PM
407

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thuận Hải

6/19/2019 1:48:21 PM
408

Căn cứ Khu Lê Hồng Phong 1950-1975

6/17/2019 9:02:08 AM
409

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

6/17/2019 8:58:31 AM
410

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I 1930-1954

6/17/2019 8:55:49 AM
411

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

6/10/2019 11:21:33 AM
412

Tài liệu hỏi - đáp tuyên truyền cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2019 - 2024

6/7/2019 7:14:22 AM
413

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố.

6/4/2019 8:14:39 AM
414

Quy chế tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo

5/24/2019 3:18:49 PM
415

Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5/24/2019 11:13:18 AM
416

Đề cương Tuyên truyền tháng 6/2019

5/24/2019 9:59:14 AM
417

Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

5/22/2019 1:43:43 PM
418

Tuyên truyền triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận (22.4.2019)

5/22/2019 1:41:54 PM
419

Tài liệu tuyên truyền “Tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

5/22/2019 1:36:20 PM
420

Tổng hợp phiếu điều tra DLXH 6 tháng năm 2019

5/22/2019 1:34:40 PM
421

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2019

5/22/2019 8:56:45 AM
422

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

5/22/2019 8:44:44 AM

DANH MỤC