Tin khoa giáo

Image

Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

  • Minh Thông, Thanh Thảo
  • /
  • 28.7.2021 - 9:6

Ngày 26/7/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản số 2733/UBND-KGVXNV về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021 - 2022. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu năm học 2021 - 2022 có 100% HSSV tham gia BHYT, được chăm sóc sức khỏe theo quy định.